2012-07-01

Portföljfördelning

Då har det gått ett år sen senaste fördelningsredovisningen igen. Den här gången har Investor och Orc lämnat portföljen, och innehavet i SCA har halverats. Ny i portföljen är Ratos och ökning har gjorts i Orexo.

Då försäljningarna är större än tillskotten så har i princip alla aktier ökat sin andel. Undantaget är SCA, förstås, eftersom jag halverat mitt innehav där. Aktien gick dock väldigt starkt innan jag sålde och en anledning till minskningen var att den hade tagit för stor andel av portföljen. För ett år sen var SCA 19,1 % av portföljen, nu 14,4 %. När jag sålde var vikten en bra bit över 20 %.

Riktigt svagt har Fortum gått, i spåren av rasande elpris och den nyuppblommade kärnkraftsdebatten. Fördelningen har förvisso gått upp från 8,8 % till 9,1 %, men det är klart mindre än vad den borde ha ökat av hänsyn till den krympta portföljen. Även SKF har gått sämre än snittet, i spåren av vinstvarningen i förra månaden. I och med att SKF är störst i portföljen nu mera så är det ju lite tråkigt räknat i pengar, men samtidigt rätt skönt att den inte sväller upp så jag måste korrigera fördelningen. ;-)

Försäljning av Orc på påtvingad då bolaget köptes upp. Det var ett bra bud med tanke på bolagets tråkiga utveckling efter förvärvet av Neonet och jag hade redan innan budet kom varit inne på att sälja. Försäljningen av Investor var mest att jag helt enkelt tröttnade på aktien. Den är riktigt tråkig, och utvecklingen var lika tråkig... Nu har förvisso direktavkastningen kommit upp till skaplig nivå, men mer på grund av att aktien fallit än att avkastningen ökat.

Nytillskottet Ratos har inte varit någon vidare affär än så länge. Hittills ligger jag minus 21 %, fast har då fått en saftig utdelning på 8 %... Så kunde varit värre. Den ökning i Orexo som gjordes för en knapp månad sen är hittills lyckad. Ökningen gjordes efter ett kraftigt lyft men lyftet har fortsatt vilket gör att jag nu är nästan på plus-minus-noll i aktien - där jag för bara en månad sen var minus nära 40 %.


Relaterade artiklar: Drygt halvvägsHalverat SCAÖkat i Orexo