2011-06-27

Bra beslut

Dom senaste besluten angående mina investeringar har varit hyfsat bra. Primärt tänker jag på beslutet att dumpa aktierna i Danske Bank inför emissionen för 121,50 styck. Sen dess har kräftgången varit i det närmaste konstant för att idag gå på en riktig nit med ett fall på 10 % efter att någon mindre dansk bank blivit förstatligad. Den stängde dagen på 88,60, alltså 27 % under min försäljningskurs. Efter min försäljning har det dock som sagt varit nyemission varför siffrorna blir något missvisande, men hade jag tecknat emissionen hade jag å andra sidan förlorat ännu mera i pengar räknat.

Jag tänker också lite på mitt beslut att välja Hafslund framför Fortum när jag skulle öka i energisektorn. Sen dess har Fortum sjunkit avsevärt på grund av att finska riksdagen klubbat nåt beslut om att pausa kärnkraftsbyggen. Vid mitt investeringstillfälle stod Fortum strax över 23 och handlades idag kring 19. I runda slänga 17 % ner alltså. Nu har förvisso inte Hafslund gått så lysande heller, min köpkurs på 66,50 jämfört med dagens stängning på 63 kronor ger en nedgång på drygt 5 %. Ingen bra affär hittills kanske, men bra i jämförelse...