2008-09-14

Mer pengar till föräldrar

Det nya prisbasbeloppet klubbades nyligen igenom på 42 800 kronor. En höjning med 1 800 från förra året, och första gången på länge det blev en rejäl höjning. Förra året var höjningen 700 kronor och året innan 600. Anledningen är den höga inflationen nu och den låga inflationen tidigare. Prisbasbeloppet ska nämligen vara en måttstock som följer pengars värde så att man kan sätta nivåer efter det för att inte behöva justera uppåt successivt framöver.

Oftast används beloppet i olika former av försäkringssammanhang, både bland dom privata försäkringsbolagen och i statens trygghetsförsäkringar för bland annat sjuka och pensionärer. Ett ytterligare ställe är, som ni kanske förstått av titeln, taket för föräldrapengen. Föräldrapengen är nämligen konstruerad så att man får 80% av sin lön när man är hemma, men bara upp till ett visst tak.

Vid vård av barn, vab, är taket satt till 7,5 prisbasbelopp i årsinkomst och vid föräldrapenning till 10. Det betyder att taket för vab höjs från 25 625 till 26 750 per månad och för föräldrapenning från 34 166 till 35 666. Nu är det alltså fler som får ut fulla 80% av sin lön och dom som fortfarande inte får det får i alla fall lite mer. Kanonbra i jämställdhetssyfte då färre behöver tänka på att dom tjänar mer på att någon av parterna är den som stannar hemma.

Nu höjs föräldrapenningen (DN)
Så mycket höjs bidragen (DN)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar