2009-08-03

Uppdatering av boktips

Efter att ha kommit ungefär en tiondel in i boken jag läser, för nära nog ett halvår sen, skrev jag inlägget Tankeställare. Där berättade jag lite mer om boken, Och världen skälvde, samtidigt som jag berättade om en tankeställare jag fått av den redan då. Nu har jag kommit så pass långt i boken att det är ungefär en tiondel kvar och vill passa på att dela med mig av ett stycke till. Det är hämtat ur något som skulle kunna liknas vid en slutplädering där Ayn Rand på över 50 sidor beskriver sin filosofi i form av ett tal. En bit in i talet hämtar jag följande:

"För att leva måste människan hålla tre saker som övergripande och styrande värden i sitt liv: Förnuft - Syfte - Självaktning. Förnuft, som sitt enda redskap att nå kunskap - Syfte, som sitt val av den lycka detta redskap måste sträva efter att uppnå - Självaktning, som den orubbliga vissheten att hennes intellekt är kapabelt att tänka och att hennes person är värd lycka, vilket betyder: värd att leva. Dessa tre värden innefattar och kräver alla en människas dygder, och alla hennes dygder hänför sig till existensen och medvetandet: rationalitet, oberoende, integritet, hederlighet, rättvisa, produktivitet och stolthet."

Dessa sju uppräknade dygder förklaras sedan en och en, varav min favorit är hederlighet:

"Hederlighet är erkännande av det faktum att det overkliga är overkligt och inte kan vara av något värde, att varken kärlek eller ryktbarhet eller pengar har något värde om de förvärvats genom bedrägeri - att ett försök att förvärva något värde genom att vilseleda andras intellekt är en handling som lyfter dina offer till en nivå högre än verkligheten, där du blir en lekboll för deras blindhet och en slav under deras icke-tänkande och undanflykter, medan deras intelligens, deras rationalitet, deras förnimmelseförmåga blir de fiender du har att frukta och fly undan - att du inte vill leva som beroende, minst av allt beroende av andras enfald, eller som en dåre vars källa till värden är de andra dårar han lyckas narra - att hederlighet inte är någon social plikt, inte någon uppoffring för andras skull, utan den mest grundläggande, själviska dygd människan kan utöva: hennes vägran att offra sin egen existens i verkligheten åt andras vilseledda medvetanden."

Jag håller absolut inte med Ayn Rand till punkt och pricka genom hela boken, men jag håller med om väldigt mycket och det är en hel del ögonöppnande att läsa boken. Det är ganska många sidor, drygt 1200, och det är en hel del ovidkommande babbel och dravel, men jag tycker att det helt klart varit värt att läsa varenda sidan fram till den där jag är nu. Som sagt är det bara en tiondel kvar av boken så jag kan definitivt upprepa mitt boktips. Skulle boken ha ett dåligt slut så har resan dit ändå varit värd dom 39 kronorna tio gånger om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar