2011-01-02

2010 i hårda tal

Jag följer upp min ekonomi i tre ben. Räntebärande, Aktier och Reala tillgångar.
  • Räntebärande är alla pengar jag har på mina olika bankkonton samt i räntefonder. Här ska även alla lån utöver bolån, d.v.s. sådana lån som jag avråder från, dras av. Även eventuellt billån! Möjligen kan du avstå att ta med ditt studielån och istället se det som en löpande kostnad...
  • Aktier är alla pengar jag har i aktier och i aktiefonder.
  • Reala tillgångar är köpeskillingen på mitt hus minus kvarvarande bolån. Det skulle egentligen vara mer korrekt att lägga bolånet som räntebärande skuld, men då får benen så knäppa proportioner så jag har valt att göra så här istället.
När jag nu stämt av benen vid slutet av 2010 frestades jag att jämföra dom med ingångsvärdet. Resultatet blev ganska tråkigt...
  • Räntebärande: -3,6 %
  • Aktier: +2,9 %
  • Reala tillgångar: +11,7 %
Totalt sett har ekonomin ökat med 7 %. Anledningen till att det inte ser bättre ut är att det står en ny bil i garaget, något som jag valt att inte ta upp som någon tillgång då den är dömd att bli mer eller mindre värdelös genom åren ändå... En annan anledning är att jag varit föräldraledig tre månader under året, vilket så klart sänkt intäkterna en del. Med tanke på det får man kanske vara glad att trots allt stå på plus!

Vad gäller aktiebenets klena utveckling beror mycket på att jag är en nettosäljare under året. Av värdet på årets transaktioner är 55 % sälj och 45 % köp. Det tillsammans med smällen i HQ gör att aktiebenet utvecklats klart sämre än man kunnat hoppas. Försäljningarna har gjorts dels för att kvitta förlusten efter HQ-smällen, dels för att minska exponeringen mot aktiemarknaden, dels för att ha råd med bilen. Som synes är jag dock något mer exponerad mot aktiemarknaden nu än vid årets ingång, eftersom aktiebenet trots allt har växt, men utan försäljningarna hade exponeringen varit betydligt högre. Procentuellt är dessutom exponeringen mindre nu än vid årets ingång eftersom reala tillgångar växt mer än aktierna.

Återkommer med mer detaljer i min årskrönika, se det här som en aptitretare. ;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar