2010-07-25

Dagens fördelning

Efter utträdet ur HQ och inträdet i H&M tänkte jag att det kunde vara intressant att visa upp en ny bild på fördelningen mellan aktierna i min portfölj. Den största skillnaden sen senast är naturligtvis just det - ett innehav i HQ som då motsvarade 6,8 % av portföljen har bytts mot ett i H&M som nu tar upp 6,9 % av portföljen.

Utöver det märks framförallt SCA som gått från 17,3 % till 18,8 % genom en stark rapport här om dagen. Även Telia har gått starkt och har ökat en procentenhet från 11,2 % senast till 12,2% nu. Tappat har framförallt Orc Software gjort som backat en procentenhet, Danske Bank som har tappat 0,8 procentenheter, samt Fortum och Statoil som tappat en halv procentenhet var. Alla tre utländska innehav är som ni ser med på förlorarlistan, vilket beror mycket på kronförstärkningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar