2010-06-23

Rörigt hos MQ

MQ kom med sin rapport idag, så här strax efter noteringen, och det är rörigt värre. Dels anges siffrorna före och efter utspädning, dels anges dom med och utan kostnaden för notering. Fint så, men vad som inte är uppenbart är att den utspädning som det handlar om är den utspädning om ungefär en miljon aktier som skedde under rapportperioden - inte utspädningen som skedde i samband med noteringen - det vill säga siffrorna per aktie är helt irrelevanta.

När dom skriver om vinst per aktie gäller det alltså i båda fallen två gamla antal aktier. Vid en första anblick ser det därför väldigt mycket bättre ut än det i själva verket är. Dom 1,21 kronor per aktie som dom tjänade under kvartalet, efter utspädning och exklusive noteringskostnader, gäller för den 31 maj då ungefär 22 miljoner aktier fanns. Nu finns det 35 miljoner och då är vinsten betydligt sämre, 0,77 kronor per aktie.

I övrigt är det en ganska inaktuell rapport med tanke på nyemissionen i samband med noteringen där mycket nya pengar kom in men saknas i tabellerna. Det vore ju kul att se hur soliditeten är nu. Tillförsel av 96 miljoner innan emissionskostnader, som det står under rubriken "Händelser efter rapportperiodens utgång" lär dock inte göra någon större påverkan på MQ:s enorma skuldberg. Hur blev det förresten så lite? Om det tillkommer 13 miljoner aktier till kursen 32 kronor borde det väl bli drygt 400 miljoner? Är resten det som nämns som "Vidare har aktieägarlån och upplupna räntor om totalt 288 MSEK omvandlats till eget kapital." i punkten efter? Antar det... Vilket då betyder att MQ använde alltså pengarna till att betala skulder till CapMan? Inget fel i det förvisso, alla skulder ska väl betalas... men jag skulle gärna se en uppdaterad balansräkning för att se hur det faktiskt ser ut nu - inte hur det såg ut innan noteringen.

Jag blir inte speciellt imponerad av röran och avstår från att köpa MQ även nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar