2010-08-12

Uppföljning av PPM-byte

Nu är det tre månader sen jag tackade Skagen Global för den här gången i PPM-portföljen och det är dags att följa upp hur det har gått. Vid det tillfället bytte jag också ut min exponering mot Euro, via företagsobligationsfonden Evli Corporate Bond till en svensk dito.

Att jag bytte ut Skagen Global berodde dels på att vi såg ut att gå mot lite skakigare tider, dels givetvis en del på Filips avhopp. Istället tog jag in Aberdeen Global World Equity Fund som under finanskrisen visade sig vara ett bättre val i skakiga tider. Nedan en graf på dom senaste tre månaderna för respektive fond:

Bytet visade sig vara mer lyckat än olyckat, även om skillnaden inte varit så stor. Med tanke på hur det skakat dom senaste dagarna nu så känns det dock bra att ligga placerad i den med skakvänliga fonden fortsatt.

Att jag bytte företagsobligationsfonden berodde på att jag omvärderade min tro på euron. Inledningsvis bytte jag till HQ Corporate Bond men efter det stora debaclet i HQ bytte jag faktiskt ut den mot Öhman Fonder Företagsfond någon gång i mitten av juni. Det verkar som om jag glömde rapportera det på bloggen, men skillnaden har ändå varit marginell. Här kommer en graf på alla tre:

Som sagt, ingen större skillnad mellan dom två svenska fonderna, medan bytet från Euro har visat sig vara lyckat.

Det som inte varit så lyckat var att byta fem procentenheter av HQ Sverige till Simplicity Likviditet. HQ fonden har gått ungefär fem procent upp senaste tre månaderna medan Likviditetsfonden enbart rört sig marginellt uppåt, 0,14 procent. Svenska börsen har gått starkare än jag befarade, men lejonparten av innehavet var ju kvar i portföljen så jag är inte speciellt ledsen för det. Speciellt inte nu när det skakar igen...

Sammantaget så tycker jag att fondbytet har varit lyckat. Portföljen som helhet är svagt upp under perioden, medan Avanzas två jämförelseindex är ner, se graf:

Avslutningsvis ett stort tack till Avanza för bra jämförelsefunktioner!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar