2010-08-24

Nu blir det 40 %

Dagens siffra för försäljning av befintliga bostäder i USA, ner 27,2 %, blev hinken som fick bägarn att rinna över i beslutet att gå ner till 40 % börsexponering. Det löstes genom att sälja ytterligare ungefär en tredjedel av innehavet i Carlson Asian Small Cap.

En anledning till att försäljningen blev just där är Anna Ho's avhopp som jag skrev om tidigare. En annan är fondens extremt dåliga prestation under 2008, ner omkring 70 %. Aktualiseras krisen finns det stor risk för en återupprepning av det, och det är inget jag vill vara med om igen.

Sedan tidigare hade jag ju sålt 20 % av innehavet fonden, vilket innebär att innehavet nu är halverat jämfört med en vecka sen. Ihop med försäljningen av hela innehavet i Husqvarna för en och en halv vecka sen innebär det att portföljen nu är nere på dom 40 % av det reella benet som jag vill ha.

2 kommentarer: