2008-02-04

Sänkt ränta osannolikt

Enligt ett tal av vice Riksbankschef Lars Nyberg idag är dom enda intressanta alternativen just nu om räntan ska höjas eller lämnas oförändrad. Ni som har gått och hoppats på en räntesänkning även hemma hos oss lär alltså inte få vad ni önskat när Riksbanken lämnar besked om räntan nästa onsdag. Marknadsräntan på den femåriga statsobligationen har stigit med sju punkter hittills efter talet.

Riksbanken velar om räntan (E24)
RB: Överraskande penningpolitiskt budskap från Nyberg - Kaplan (Direkt)
Svårt läge för Riksbanken (Ekonominyheterna)

Uppdaterat:
Tvärt om vad dom flesta trodde säger nu Lars Nyberg att budskapet han framförde inte var förankrat i resten av direktionen utan bara hans egna tankar. Eftersom det är väldigt ovanligt att ledarmöterna är så tydliga i sina tal samtidigt som Riksbanken på sistone kritiserats för att inte lämna information mellan sina möten var det lätt att tro att hans utspel var förankrat hos dom andra.

Så var det alltså inte. Historiskt är Nyberg en av dom som varit mer benägen än majoriteten att höja räntan, en så kallad räntehök, så att hans åsikt var den kommunicerade är inte lika anmärkningsvärt. Räntesänkningen ska därför inte helt dömas ut då andra i direktionen kan ha en annan åsikt. Det går dock att döma ut att beslut om en räntesänkning skulle fattas enhälligt.

Nyberg: Ville informera marknad om RB:s avvägningar (Direkt)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar