2007-07-04

Nya direktionen enig

Vid det senaste penningpolitiskamötet på Riksbanken var det en enig direktion som beslutade höja räntan. Eftersom två ledarmöter var nya har jag varit lite nyfiken på protokollet som publicerades idag. Dom ställde sig dock båda bakom såväl den aviserade höjningen samt den framtida räntebana som lades fram vid samma tillfälle. Den ende i direktionen med något avvikande åsikt var Svante Öberg som menade att räntebanan behövde höjas ännu mer med hänvisning till starkare inflationstryck.

Riksbanken enig om räntan (DN)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar