2007-06-14

PTS har tänkt klart

I bloggens begynnelse skrev jag artikeln Guldsits för Telia efter att ha läst en artikel i Computer Sweden. Den handlade om den trevliga situation som uppstår för Telia om staten bestämmer sig för att Telia bör ändra sin bolagsstruktur. Nu har PTS, som utrett frågan åt regeringen, tänkt klart och lägger fram ett lagförslag som ska tvinga Telia att lägga accessnätet i en egen enhet inom bolaget. Telia-aktien har svarat med att stiga en procent i handelns inledning.

PTS: Telia Sonera måste dela upp verksamhet (DN)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar