2007-04-27

Upp, upp, upp

Idag på morgonen publicerade SBAB sin Mäklarbarometer för första kvartalet 2007 och det inledande stycket ser ut så här:

Första kvartalet bjöd på ett rejält uppsving på bostadsmarknaden efter det mer dämpade läget under andra halvåret i fjol. Priserna på bostadsrätter och småhus steg betydligt mer än mäklarna räknat med. Samtidigt tog budgivningen ny fart och försäljningen gick mycket snabbare. Indikatorn för både bostadsrätter och småhus nådde en ny toppnivå. Mäklarnas förväntningar inför andra kvartalet är de högst ställda sedan Mäklarbarometern startades första kvartalet 2005. Bostadspriserna väntas fortsätta att öka i snabb takt.

Inte oväntat direkt. Under kvartalet bedömer 84% av mäklarna att priserna på småhus i Stor-Stockholm stigit, och ingen att dom minskat. För andra kvartalet tror 68% på fortsatt ökade priser och ingen tror på nedgång, tydligen dom högst ställda förväntningarna sedan starten 2005. Enligt SBAB finns det gott om fundamenta som underbygger den tron, med ökande löner och sysselsättning, sänkta skatter och goda utsikter för fortsatt stark tillväxt.

Vad betyder då det? Ja, det är svårt att säga. Vissa bedömare menar att den höjning av priserna som sker på grund av avskaffad förmögenhetsskatt och omstöpt fastighetsskatt är att se som ett lyft av värdet på huset och inte behöver vara någon inflationsrisk. Andra kommer mena att den heta bostadsmarknaden måste kylas av och att räntehöjningarna måste komma både tidigare och vara kraftigare än vad Riksbanken signalerat.

Marknadsräntorna är upp ett par punkter nu på morgonen vilket tyder på att åtminstone några tror på det senare. Min bedömning är dock att Riksbanken kommer välja den förstnämnda linjen och inte se huspriserna som ett problem just nu. På mötet nästa vecka har dom ju dessutom två tomma stolar som väntar på dom nyutnämnda efterträdarna, vilket jag tror kommer få dom att avvakta till nästa möte med både höjning och en eventuell korrigering av räntebanan. Det är dock möjligt att dom väljer att göra den tidigare signalerade höjningen redan nu för att kunna inleda den nya eran utan arv, eller för att dom tycker det är motiverat efter dom höga löneavtalen, men jag tror inte så blir fallet.

Räntebanan lär åtminstone inte ändras nu, vilket kommer leda till att marknadsräntorna faller tillbaka igen efter mötet. En korrigering av räntebanan känns inprisad i nuvarande räntenivå så jag skulle definitivt inte råda någon till att binda lånen idag.

SBAB: Uppsving på bostadsmarknaden (DN)

4 kommentarer:

 1. Här är gott om andra synpunkter inför Riksbankens möte på torsdag:

  http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?n=548732

  SvaraRadera
 2. Jag tycker att man skall höja räntan något. Det finns så mycket som eldar på ekonomin att det vore ett klokt drag att så smått börja höja.

  SvaraRadera
 3. Jag skulle nog tippa att man hojer rantan 2-3 ggr i ar sa man skall nog rakna med 0.5-0.75% hogre ranta i slutet av aret. Bla for att inte fa for mycket hogtryck i den svenska ekonomin och att motverka slopningen av fastighestskatten. Jag ar positiv till slopningen av fastighetsskatten men tror nog att en generell sankning av inkostskatten varot battre for Sverige. Kanske det blir nasta skattesankning?

  SvaraRadera
 4. Till att börja med vill jag poängtera att jag i inlägget skriver vad jag tror Riksbanken kommer att göra, inte var jag önskar. Just i nuläget är jag lite splittrad på grund av mina egna lån... Personligen skulle jag gärna se en sänkning rent utav, men för landets bästa måste jag försöka frånse det. Därför blir det enklare att istället försöka resonera om hur RB kommer agera. Jag har fullt förtroende för dom och tror dom kommer göra vad som är landets bästa.

  SvaraRadera