2007-09-26

Alliansens nya fadäs

Under stormen som pågick tiden runt framläggandet av regeringens nya budget gjorde Sentio Research en ny opinionsmätning. Den visar på växande majoritet för vänsterblocket och att KD åter igen har ramlat under 4% spärren.

Inte så konstigt egentligen, eftersom regeringen än en gång misslyckats med att få fram det positiva medan media och opposition varit bra på att gräva fram förlorarna. Varken den nya fastighetsskatten eller det utökade jobbavdraget faller väljarna på läppen. När budgeten väl sjunkit in tror jag dock att den kommer ha stärkt Alliansens stöd.

Märkligt också att dom som är missnöjda med fastighetsskatten sviker KD. Dom tycker väl att KD vikt ner sig i frågan och protesterar, medan det egentligen borde bli fler väljare till KD för att uttrycka sympati med hur dom ville ha det.

Ny mätning: Oppositionens ledning växer (DN)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar