2007-09-10

Många blev lurade

Mäklaren på Bjurfors som pratade om att priserna på bostäder börjat sjunka lyckades tydligen lura en hel del. Boindikatorn från SEB som mäter folkets förväntningar på prisutveckling i bostadssektorn föll rejält den här månaden. Nu är den nere på +26, från +47 månaden innan. Så länge siffran är på plus är det dock fler som tror på prisökningar än som tror på sjunkande priser. Är siffran +100 tror alla tillfrågade på höjda priser, och är den -100 tror alla på lägre.

Fler tror att bopriserna sjunker (DN)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar