2007-05-26

Anställda tror på HQ

HQ meddelade igår att det personalkonvertibelprogram som beslutades om på årsstämman blev kraftigt övertecknat, med 1,6 gånger. Även dom två program som erbjudits tidigare har övertecknats.

”Vi har varit mycket framgångsrika de senaste åren vilket uppmärksammats av såväl befintliga och potentiella kunder samt av aktiemarknaden. Min bedömning är att vi bara är i början av resan. Det är glädjande att HQ:s kompetenta och lojala personal delar den uppfattningen och att så många vill bli än mer delaktiga i koncernens erbjudande och framtida utveckling.”, säger Patrik Enblad, VD HQ Bank.

Dom HQ aktier jag köpte för två veckor sen har stigit med 8,3% under den här tiden, så jag är mycket nöjd med dom än så länge! Jag har även flyttat om hela mitt PPM sparande till en portfölj från HQ, vilket sen den 15/5 gått upp 3%. Min nya PPM fördelning ser ut så här:

357483 HQ Strategifond 35%
159509 HQ FUND - Total 30%
285825 HQ Tillväxtmarknadsfond 20%
914358 HQ FUND - Gorilla 10%
184291 HQ Afrikafond 5%

HQ:s Personalkonvertibelprogram kraftigt övertecknat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar