2007-05-25

Lugnande från Nyberg

Lars Nyberg, som vid dom två senaste Riksbanksmötena velat höja räntan, redogjorde idag för sin syn under ett tal med rubriken Utmaningar inom penningpolitiken. Han menade att risken för inflation ligger tydligt på uppsidan. Han pekade sen ut avtalsrörelsen som höjer kostnaderna för företagen, stark utveckling på arbetsmarknaden, hushållens ökade konsumtion och slutligen bostadspriserna som faktorerna bakom hans reservationer.

Han verkar dock inte allt för besvärad av rådande ränteläge då han ändå tycker att balansen på arbetsmarknaden totalt sett ser rimlig ut och avslutar med att osäkerheten är stor. Jag tycker inte det låter som att han vill höja mer än marknadens nuvarande förväntning om 100 punkter, och han är ändå den som varit mest för höjning på senaste tiden.

Riksbankschef varnar för högre inflation (DN)
Utmaningar inom penningpolitiken (Riksbanken)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar