2007-05-22

Liten höjning av räntebanan

Vice Riksbankschef Irma Rosenberg höll för en stund sen ett ganska långt och mycket bra tal. Läs gärna hela hos Riksbanken om ni har tid!

Min bedömning är att hon mellan raderna säger att det inte blir någon kraftig uppjustering av räntebanan, utan max en halv procent. Jag läser också, med god vilja, in att dom husprisökningar som sker pga reformerna om förmögenhetsskatt och fastighetsskatt inte kommer bedömas som skäl för räntehöjningar samt att hon efterlyser politiska lösningar på arbetslösheten. Innan politiken gör sitt tycks det därför troligt att räntan kommer hållas låg.

Hon konstaterar också att Riksbanken under dom senaste åren snarast överskattat inflationen och att räntan kanske kunde ha sänkts ännu mer. I nuläget bedömer hon löneökningarna till att bli något högre och arbetslösheten något lägre än dom räknade med i februari, men pekar också på att det finns faktorer som håller tillbaka inflationen.

Rosenberg: Penningpolitik och arbetsmarknad (Riksbanken)
"Löneökningarna högre än tidigare bedömningar" (DN)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar