2007-05-16

Högre elpris att vänta

En majoritet av svenska företag tror på höjt elpris under närmaste åren enligt Elbarometern från Telge Energi. Närmaste året tror 60% av dom tillfrågade på prisökningar i intervallet 10-25% medan 23% tror på sjunkande pris. På tre års sikt tror 80% att priset kommer höjas och bara 11% på sänkning. Drygt 10% av dom som tror på höjningar tror att det kommer bli över 50% dyrare.

Kanske gjorde vi ändå rätt som band vårt elpris på tre år när vi flyttade in i vintras?

Företagen tror på ökade elpriser (DN)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar